Kodsnack

Vi talar ut om vår oro och våra förhoppningar kring VR och Facebooks köp av Oculus VR.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_3april.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

1