Kodsnack

Fredrik och Tobias värmer upp med blandade känslor efter semestern, men huvudämnet är Apollo guidance computer - datorn som tog människor till månen - och hur datorer egentligen fungerar på lägsta möjliga nivå. Det blir både historielektion och en lektion i datorers grundstenar. Hade du kunnat skriva program för att landa på månen med tio instruktioner?

Innan huvudämnet några snabba nyheter:

För det första kommer Kodsnacks spelsylt för upptagna tillbaka igen 7 september! Gör ett spel på två veckor som på något sätt knyter an till temat “under vatten”. Verktyget är precis som i första sylten Love2d, och nytt för denna gång är att du även är varmt välkommen att skapa andra konstnärliga bidrag än spel om du så vill.

För det andra ska Tobias arrangera ett hackathon och vill mer än gärna ha in åsikter och tankar från lyssnarna kring vad ett bra hackathon ska tänka på.

För det tredje ska Fredrik lite till sin egen förvåning öppningstala på Day of the programmer i Jönköping den tionde september.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar

Titlar

 • Du är helt säker på alla de här måtten?
 • Ett hackathon i Gävle
 • De flesta som lever på internet
 • Extremt banbrytande på den tiden
 • Just att hamna på månen är en av de svåraste sakerna
 • Den rör sig fruktansvärt snabbt
 • En tid då datorerna var stora som rum
 • Det kommer inte att finnas en programmerare ombord
 • Det som växte upp och blev datorerna idag
 • Vad en transistor är
 • Ett väldigt tydligt relä
 • Ström eller inte ström
 • När något blir två
 • Stoppa 22 i ett register
 • Alltid nästa grej
 • Vi har tio instruktioner
 • Verifiera att du har rätt
 • Definitivt bisarrt, och roligt
Direct download: 327.mp3
Category:general -- posted at: 6:40am CEST

Fredrik, Oskar Wickström och Jona Ekenberg snackar om pakethanteraren Nix och linuxdistributionen Nixos som är byggd helt på Nix. Vi går igenom hur Nix fungerar, hur det hanterar paket, varför det är nyttigt med paket beskrivna som rena funktioner, vilka överlappningar som finns med Docker, hur man får in sin egen kod i Nix och mycket mer.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar

Titlar

 • Det handlar inte om att spärra telefonreklam
 • Rena funktioner
 • Alla inputs för att bygga någonting
 • En känd, reproducerbar output
 • Hoppa till gamla versionen av operativsystemet
 • Diffen mot det jag bygger på
 • Kompilera Haskellkompilatorn
 • En cache som har exakt den här grejen
 • Ett deterministiskt bygge
 • En wiki på en sida, med allt
Direct download: 326.mp3
Category:general -- posted at: 6:23am CEST

Fredrik och Kristoffer snackar för första gången efter semestern. Eller nästan efter semestern, mentalt är det någon sorts mellanläge.

Vi inleder med tangentbordssnack - Fredrik planerar att löda i sitt tangentbord (och har lödat med framgång när avsnittet släpps) och funderar över vad mer som kan behöva göras med layouten. Kristoffer behöver inte löda men verkar gå mot att gradvis förenkla sin layout.

Efter 18 minuter tangentbord diskuterar vi artikeln “Fast software, the best software” som argumenterar för att hög hastighet är en mycket mer betydelsefull faktor för bra mjukvara än vad vi oftast tänker på. Hög hastighet kontra prestanda kontra kort återkopplingscykel (från att användaren gör något till dess programmet reagerat på det). Kristoffer tillämpar samma tankegångar på att läsa och ta till sig vetenskapliga artiklar. Kan det vara en idé att vara hårdare med att inte lösa problem på långsamma sätt, och kanske inte lösa vissa problem alls om det blir för komplext och långsamt?

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar

Titlar

 • Har vi pratat om lödkolvssituationen?
 • Hur är läget med din backspacetangent?
 • No way back
 • Handflatetangent
 • En fara med molnresurser
 • Jag har en dator, och det är min dator
 • Om jag sitter på molnet
 • Fokusera på det som faktiskt är på riktigt
 • Idén om ett dokument
 • Datorn är ju inte deklarativ
 • Inte se kostnaden i abstraktionen
 • Mer anpassat för hur vi fungerar
 • Cykeln är mycket kortare
 • En estetisk värdegrund
 • Nyckeln till prestanda är att göra mindre
 • Merarbete i förståelse
 • Vi har beskurit trädet
Direct download: 325.mp3
Category:general -- posted at: 7:48am CEST

Recorded at Øredev 2018, Fredrik talks to Steve Klabnik about Rust and Webassembly. We talk a lot about error messages, based on Steve’s talk on how Rust handles and displays error messages. We discuss Rust’s error messages thinking an handling, but also error messages more in general, such how to think in order to produce error messages both developers and end users have a chance of understanding. Steve explains how and why the Rust compiler is switching from a pass-based compilation approach to a query-based approach to better facilitate partial recompilation upon smaller code changes. We also talk about Rust 2018, how Rust puts out new releases and what major features are on their way.

We then switch to talking about Webassembly. We discuss how Webassembly is moving along, among other things how it is getting better at playing well with others, enabling people to rely on Webassembly code without necessarily even needing to know about it.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Titles

 • Something that should not be an afterthought
 • Hard actual work
 • What messages to give or how to give them
 • Any error message that’s confusing is a bug
 • Git blame always returns your own name
 • The internal deadline is tomorrow
 • The harder problem
 • The real test of being usable
 • More useful to more people
 • Broader than just the DOM
 • A host can do these things
 • The design is sort of not there
 • We need more teachers and explainers
Direct download: 324.mp3
Category:general -- posted at: 6:30am CEST

1