Kodsnack

Vi snackar javascriptramverket React, Clojure, Closure och hur man sätter sig in i något nytt. Dessutom tar vi upp värdet i att skriva av exempel, läsa hela texter och se hela videor och vår egen tålamodsbrist när det gäller att lära oss nya saker och förstå tänket bakom dem. Som eftersnack beskriver Kristoffer Elixir och fördelarna med Haskells typsystem.

Länkar

Eftersnack

Direct download: Kodsnack_2014_-_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Vi snackar om vad vi lärt oss under 2013, webbutvecklingstrender. All tid som slösats på JVM och Javascript. C++ vara eller inte vara och alternativ i dagens värld. Vi tittar också på statistiken över populära språk 2013 och försöker förutsäga framtiden.

Länkar

Och sist men inte minst:

Direct download: Kodsnack_2014_-_1.mp3
Category:general -- posted at: 8:07pm CEST

Vår sista intervju från Internetdagarna 2013 är med rättssociologen och nätforskaren Marcin de Kaminski och handlade mycket om etik för utvecklare.

Länkar

Marcins webbplats

Direct download: Kodsnack_-_Marcin.mp3
Category:general -- posted at: 5:21pm CEST

1