Kodsnack

Vi snackar om vad vi lärt oss under 2013, webbutvecklingstrender. All tid som slösats på JVM och Javascript. C++ vara eller inte vara och alternativ i dagens värld. Vi tittar också på statistiken över populära språk 2013 och försöker förutsäga framtiden.

Länkar

Och sist men inte minst:

Direct download: Kodsnack_2014_-_1.mp3
Category:general -- posted at: 8:07pm CET

Vår sista intervju från Internetdagarna 2013 är med rättssociologen och nätforskaren Marcin de Kaminski och handlade mycket om etik för utvecklare.

Länkar

Marcins webbplats

Direct download: Kodsnack_-_Marcin.mp3
Category:general -- posted at: 5:21pm CET

1