Kodsnack

Fredrik snackar om fabrikens insida - hur vi gör och framför allt vilka verktyg vi använder när vi spelar in, klipper och publicerar Kodsnack.

Direct download: Kodsnack_13_2013.mp3
Category:general -- posted at: 11:36am CEST

1