Kodsnack

Vi snackar om LibreSSL - OpenBSD-utvecklarnas fork) av OpenSSL, forks av större projekt i allmänhet och vad vi hoppas på som resultat av denna fork. På slutet en diskussion utifrån projektet att översätta gokompilatorn till Go.

Kristoffer och Tobias kommer att vara på Pycon i Stockholm 20 och 21 maj (2014) och vill mer än gärna höra av både er som ska vara där och er som har tips på personer att prata med och talare att lyssna på.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_OpenSSL_Rampage.mp3
Category:general -- posted at: 2:11pm CEST

Tobias och Kristoffer följer upp avsnitt 47 om Github och Julie Ann Horwath med vad som hänt sedan dess och diskuterar både de inblandade i githubfallets svar, andras reaktioner och hur man kanske borde agera och reagera.

 • Githubs tillkännagivande av företagets egen undersökning efter att Horwath slutade
 • Tom Prestons-Werners bloggpost
 • Horwaths kommentarer via Twitter:
  • "I am not a victim. I'm someone that a company's negligence pushed too far, for too long. I am living, breathing consequence."1
  • "Hmmm still no mention of the man who bullied me out of our code base because Iwouldn't fuck him. Too popular to be accountable, I guess."2
  • "Oh excuse me, the recently promoted to lead the engineering team man who bullied me out of our code base."3
 • Exempel på … "andra sidans" kommentarer och åsikter
 • Facebooks köp av Oculus har vi avhandlat förr
Direct download: Kodsnack_22_april.mp3
Category:general -- posted at: 6:55pm CEST

Kristoffer och Tobias pratar Github, distributed denial of service-attacker och Githubs dominans som koddelningstjänst. Sedan pratar vi om händelserna kring Github och Julie Ann Horwath. Sist en kort och kärnfull urladdning kring byggsystem.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_21mars.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am CEST

Fredrik och Kristoffer snackar om Heartbleed - den ovanligt allvarliga buggen som nyligen upptäckts i OpenSSL. Därifrån kommer undran varför hela SSL-upplägget med certifikat och rotcertfikat fungerar (snarare inte fungerar) som det gör. Vi hoppas att fler vågar lära sig, experimentera med och rent av utveckla kod omkring kryptering. Och så en del om problemen med att spela in sina diskussioner och höra sig själv i efterhand. Varför det inte decentraliseras mer.

Händelser efter inspelning

Direct download: Kodsnack_2014_-_10april_-_heartbleed.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am CEST

Vi talar ut om vår oro och våra förhoppningar kring VR och Facebooks köp av Oculus VR.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_3april.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

1