Kodsnack

Vi snackar om A7-processorn - som driver iPhone 5s - och dess arkiktektur, övergångar från 32 till 64 bitar och avrundar med Touch ID och dess för- och nackdelar.

Direct download: Kodsnack_2013_-_17.mp3
Category:podcast -- posted at: 12:02pm CEST

Tobias och Kristoffer snackar om övervakning, Groklaws nedläggning, krypto och myndigheters hantering däromkring. Har vi redan gått för långt? Reagerar folk mindre på intrång i fri- och rättigheter för att det sker på det digitala planet? Övertron på att stifta lagar och lägga på mer insyn. Är vi i 1984? Vad har vi som kodare för ansvar i allt detta? Behöver vi som kodar diskutera etik och moral mer som yrkesgrupp?

*Bruce Schneiers guide till säkerhet

*Forced exposure - PJ om varför hon lägger ner Groklaw

*NSA

*TOR - anonymitet online

*FRA-lagen

*Guardians beslagtagna datorer

*Lavabit

*This week in Google Med Gina Tripani och Jeff Jarvis

*Läkareden

*Kids can't use computers … and why it should worry you

*The internet of things

*Keynes, och 15 timmars arbetsvecka

Direct download: Kodsnack_2013_-_16.mp3
Category:podcast -- posted at: 9:29pm CEST

1