Kodsnack

Vi som gör Kodsnack presenterar oss för nya lyssnare och berättar om nästa steg i programmets utveckling.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_4april.mp3
Category:general -- posted at: 8:39am CET

1