Kodsnack

Tobias och Kristoffer följer upp avsnitt 47 om Github och Julie Ann Horwath med vad som hänt sedan dess och diskuterar både de inblandade i githubfallets svar, andras reaktioner och hur man kanske borde agera och reagera.

 • Githubs tillkännagivande av företagets egen undersökning efter att Horwath slutade
 • Tom Prestons-Werners bloggpost
 • Horwaths kommentarer via Twitter:
  • "I am not a victim. I'm someone that a company's negligence pushed too far, for too long. I am living, breathing consequence."1
  • "Hmmm still no mention of the man who bullied me out of our code base because Iwouldn't fuck him. Too popular to be accountable, I guess."2
  • "Oh excuse me, the recently promoted to lead the engineering team man who bullied me out of our code base."3
 • Exempel på … "andra sidans" kommentarer och åsikter
 • Facebooks köp av Oculus har vi avhandlat förr
Direct download: Kodsnack_22_april.mp3
Category:general -- posted at: 6:55pm CEST