Kodsnack

Kristoffer och Tobias pratar Github, distributed denial of service-attacker och Githubs dominans som koddelningstjänst. Sedan pratar vi om händelserna kring Github och Julie Ann Horwath. Sist en kort och kärnfull urladdning kring byggsystem.

Länkar

Direct download: Kodsnack_2014_-_21mars.mp3
Category:general -- posted at: 9:00am CEST