Kodsnack

Vi snackar javascriptramverket React, Clojure, Closure och hur man sätter sig in i något nytt. Dessutom tar vi upp värdet i att skriva av exempel, läsa hela texter och se hela videor och vår egen tålamodsbrist när det gäller att lära oss nya saker och förstå tänket bakom dem. Som eftersnack beskriver Kristoffer Elixir och fördelarna med Haskells typsystem.

Länkar

Eftersnack

Direct download: Kodsnack_2014_-_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST