Kodsnack

Vår sista intervju från Internetdagarna 2013 är med rättssociologen och nätforskaren Marcin de Kaminski och handlade mycket om etik för utvecklare.

Länkar

Marcins webbplats

Direct download: Kodsnack_-_Marcin.mp3
Category:general -- posted at: 5:21pm CEST