Kodsnack

Vi snackar om objektorientering och arv, ett ämne som dök upp på vår IRC-kanal (#kodsnack på irc.freenode.net).

Länkar

Direct download: Kodsnack_12.mp3
Category:podcast -- posted at: 7:18pm CET