Kodsnack

Vi snackar bra och dåligt med plattformar vi utvecklat för och plattformar vi är nyfikna på.

Länkar för avsnitten på kodsnack.se: <a href="http://kodsnack.se/blog/2012/9/16/kodsnack-1-som-att-handla-p-ikea">kodsnack.se</a>

Direct download: Kodsnack_1-Mixdown-96.mp3
Category:podcast -- posted at: 11:50am CET