Kodsnack

Vi som gör Kodsnack presenterar oss, diskuterar hur vi blivit utvecklare och vad som egentligen krävs för att koda nuförtiden.

Direct download: Fredriks_Kodsnack_0.mp3
Category:podcast -- posted at: 7:59am CET